Kościół Domowy

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, czerpiącą z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

Całość wspólnoty Domowego Kościoła tworzą małe grupy, nazywane kręgami. Każdy taki krąg tworzony jest przez 4 do 7 małżeństw, które spotykają się co miesiąc, aby w duchu Bożej miłości wspólnie czytać Słowo Boże, modlić się oraz dzielić się swoim życiem, tym codziennym jak i tym duchowym i by w ten sposób odczytywać Bożą wolę wobec swoich małżeństw i ich dalszej drogi. Pomiędzy spotkaniami podejmujemy trud formacji w naszych małżeństwach i rodzinach. Kładziemy w niej nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Chcemy być bliżej siebie, aby wspólnie zbliżać się do Boga oraz, by zacieśniając naszą z Nim relację pogłębiać naszą miłość małżeńska. Narzędziami, jakie w tym celu daje nam Ruch są tzw. zobowiązania Domowego Kościoła, nazywane czasami jego darami. Poza uczestnictwem w comiesięcznych spotkaniach kręgu oraz w rejonowych i diecezjalnych dniach wspólnoty, są to:

Codzienna modlitwa osobista (Namiot spotkania)

    Dobrze, jeśli modlitwa osobista połączona jest z rozważaniem Pisma św.

Codzienna modlitwa małżeńska

Codzienne wspólne stawanie przed Bogiem w dziękczynieniu za przeżyty dzień, za siebie nawzajem, za dzieci… i z prośbą za siebie, za rodzinę, za krąg i jego księdza opiekuna, za całą wspólnotę (Ruch Światło-Życie), parafię, cały Kościół, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. To przedłużenie modlitwy wspólnotowej odbywającej się na spotkaniach kręgu.

Codzienna modlitwa rodzinna

    Ma za zadanie jednoczenie rodziny wobec Boga i siebie wzajemnie.

Regularne spotkanie (studium) słowa Bożego

    Czytanie lub słuchanie Pisma św. z komentarzem, oraz pogłębianie wiedzy religijnej i znajomości Biblii.

Comiesięczny dialog małżeński

    Comiesięczna rozmowa małżeństwa we troje (męża i żony z Bogiem), mająca na celu poszukiwanie woli Bożej dla naszego małżeństwa i naszej rodziny.

Reguła życia

    Systematyczna, nieustanna pracą nad sobą.

Coroczne rekolekcje formacyjne Ruchu

Żyjąc w ten sposób wpływamy również na nasze dzieci, starając się wychowywać je w duchu chrześcijańskim.