Czym jest Domowy Kościół

Co to takiego?

To małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w kościele, działający w ramach ruchu Światło-Życie. Ruch ten stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot kościoła, parafii, diecezji.

Dla kogo?

Dla małżeństw sakramentalnych

Po co?

  • by dowartościować miłość małżeńską
  • by wspólnie odnajdywać Chrystusa i trwać przy nim w życiu codziennym
  • by budować jedność w małżeństwie
  • by tworzyć w rodzinie dobry klimat do wychowania dzieci

W jaki sposób?

  • poprzez modlitwę, lekturę słowa Bożego, życie sakramentalne, udział w rekolekcjach
  • poprzez poznawanie współmałżonka i pracę nad sobą
  • poprzez comiesięczne spotkania w grupie małżeństw pragnących wspomagać się w drodze do świętości