Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Krąg w zmienionym składzie

Krąg w obecnym kształcie funkcjonuje od września 2018 roku. Należą do niego 4 małżeństwa. Spotykamy się raz w miesiącu w domu jednej z rodzin.